Farář nás učí se modlit. V Duchu svatém je to běžná praxe věřícího křesťana. Osobně jsem se připravoval na křest 3 roky. Bylo to 22.4. 2000. Od té doby chodím do kostela. Máme v kostele cyklistu jmenuje se Jiří. Pokaždé přijede na kole. Říkám mu aby si dal na kolo alternátor, aby mohl vyrábět proud třeba pro pohon rádia. Tento prvek se zatím moc neujal, ale věřím že jednou lidé pochopí že samo od sebe není nic. Věřte v Boha. Ale vraťme se k Hospodinu a k tématu který nás zajímá a to je společenství s Bohem. Jsme malé společenství které chodí na bohoslužby každý den. My se modlíme z knihy která se jmenuje Misál. Přede mší svatou je možné si dojít ke zpovědi. Nebo po dohodě s Panem farářem. Náš kostelík má v současné době několik ministrantů. Jsou to: Sára, Robin, Honza, Lukáš a Já Jára. Přede mší svatou si povídáme kdo ponese kříž, konvičky nebo kdo bude zvonit při proměňování. Na sobě máme bílé alby. To jest oblečení ministrantů.

Breviář - kniha hodinek

Další modlitby a soustředění
Důležitou modlitbou je modlitba růžence. Ta se skládá ze čtyř částí: Radostný růženec, Bolestný růženec, Tajemství světla a Růženec slavný. Většinou se jej modlíme když máme chvilku pro sebe. Na obyčejném růženci je možné se modlit i Korunku Božího milosrdenství. Ta se většinou modlí v 15:00 hodin. Každý věřící se ji modlí když má chvilku na rozjímání a rozhovor s Bohem. V poslední době se mi dostal do ruky sedmibolestný růženec. Ten má jen jiný počet zrnek a jiná tajemství než růženec klasický.
Jména kostelů na Mostecku
Kostel který byl přestěhován v minulé éře se jmenuje Kostel nanebevzetí Panny Marie. Pak je zde za muzeem kostel svatého Václava. V obci Vtelno je krásný kostelík Povýšení svatého kříže. Kostel v Havrani se jmenuje kostel svatého Vavřince. Důležité je podotknout, že červené světélko symbolizuje přítomnost Krista ve svatostánku. Topení v kostele je v současné době nevyhovující. V kostele svatého Václava je topení sice formou akumulačních kamen, ale je značně poškozené a nevyhovující. Musí se vyměnit. Začíná nám jaro, těšíme se na dobu postní a následují velikonoce. To znamená svátek vzkříšení.
Hrubý popis bohoslužby
Kostel se otevírá zhruba hodinu před bohoslužbou. První čtvrthodinka je určena pro rozjímání o životě Krista. Následuje růženec. Ministranti se připravují a rozdělují si úkoly. Pro zajímavost kříž je v zimě dost studený. Letos Pan farář nainstaloval do sakristie malá kamínka. Bylo to znát, když byly ty zimy. Když se lid modlí růžencová tajemství, Pan farář většinou zpovídá. Obyčejně do 8:55 hodin. Potom nastane čas kdy čekáme na povel. Ze zvonku u sakristie se ozve zvuk zvonu a my kráčíme k oltáři. Každý se svým úkolem. V zimě stavíme v kostelíku Betlém a o velikonocích oslavujeme zmrtvýchvstání. Červené světélko u svatostánku symbolizuje přítomnost Božího syna ve svatostánku. Každý kdo chodí ke zpovědi má možnost přistupovat ke svátostem. Důležitý je křest, svatá zpověď a hlavně ctnostný přístup ke svátostem. Ke zpovědi chodíme minimálně 1x za rok. Většinou se chodí 1x za měsíc. Pro ty, kdo se cítí býti velkými hříšníky třeba 1x za týden. Záleží na aktuální potřebě duše.
Zahrada kolem kostela
V současné době, bylo na zahradě uděláno několik úprav. Bylo zde vytvořeno ohniště a vysazeno několik stromků. V zimě je třeba odhrnovat sníh. V létě je třeba sekat trávník. Jsou zde krásné okrasné keře. Zahrada se otevírá dle potřeby farnosti. Jsou zde schody. V zimě je třeba dávat pozor. Jsou sice udržované, ale opatrnosti nikdy nezbývá. Focení je v kostele zakázáno. V případě kdy je potřeba je možné se domluvit s knězem. Například svatby atp. Bývá zvykem že čas od času přijede Pan biskup z Litoměřic. Většinou se připravuje slavnostní oběd na který jste v onen čas všichni zváni. Je to slavnostní tabule, kdy je krásně prostřeno. Zatím jsem se vždy dobře najedl a občerstvil. Někdy ženy pečou a pečou dobré věci.
Časopisy a noviny farnosti
V současné době je na stolečku k dispozici novinová služba. A to jest Katolický týdeník, nebo časopis Milujte se. Také nám chodí časopis Apoštol, či ministrantský časopis Tarsicius. Jsou to časopisy na vysoké úrovni. A jsou barevné. Katolický týdeník v současné době stojí 15 Kč. Některé časopisy jsou zdarma. Tedy za dobrovolný příspěvek. Ke zpěvu při bohoslužbě používáme malé zpěvníky, tzv. kancionály. Ty jsou k zapůjčení na stolečku.
Co je to klášter?
Je to cesta mezi domovem a kostelem.
Knihy a láhev vína
Říká se: "ve víně pravda". Moje hledisko je to, že každá kniha potřebuje svého ducha. Někdy pomůže i obyčejné jablko, které se tráví na bázi alkoholu. Něco na způsob rajské zahrady v Edenu, kde byl strom poznání dobrého a zlého. Tézí však je, proč had svedl ženu? To je jednoduché! Šlo o ospravedlnění hada který dal první rozhřešení na světě. A tak vznikl přírodní kostel. Co je to kostel dle Adama? Jsou to kosti zvířete u jezera. I ptáčkové se umí modlit.
Přísloví o svíčce
Jenom tak listuji malou knížečkou a zjišťuji co by se mi hodilo. A po chvilce hledání jsem našel toto přísloví. Je třeba zapálit alespoň malou svíčku, abychom neproklínaly tmu. Tuto větu vymyslel Pan Konfucius který žil v letech 551 před Kristem až 479 před Kristem. Jedná se tedy o starozákonní přísloví které je zde lehce uplatnitelné. Svíčky nejsou již tak drahé jako za dávných dob.
Rajská zahrada EDEN a kde ji hledat?

Již na začátku bible v první knize genesis, je popis rajské zahrady. Ten ráj musel být opravdu krásný. Kam bych jej v dějinách naší sluneční soustavy umístil? V případě, že se dostaneme na planetu Mars, budeme ji moci obývat. Až nebude třeba skleníkového efektu, můžeme se rozšířit po celé planetě onoho marsu.
Co je to ráj? Spousta květin? Nebo tam kde běhají králíčci? Či jezírko s rybkami? Je to hezká myšlenka dobře udržovaná zahrada. Zvláště když je na ni postaven kostel. Kostel je důstojné místo rosy Ducha svatého, protože celého Boha nelze obsáhnout. Normální stav se nedá vydržet. Je to stav kdy člověk musí něco konat. Někdo rád sportuje, chodí na procházku či jezdí na kole. Tak se uvolňuje napětí ve svalech a člověku je po sportovním výkonu dobře. To znám, byly jsme se strejdou Jirkou v posilovně a potom co jsme skončily se cvičením byl čas na sprchu. A potom jsme šly na pivo. Strejda je na šipky. Hraje s kamarády turnaje. Blažej je pro změnu učitel. Učí výpočetní techniku na střední škole. Vraťme se k tématu Bůh a jeho zahrada. Boží království je již mezi námi, stačí jej jen vysázet. Ať již slovem nebo skutkem. Na farní zahrádce je třeba sekat trávník, zametat schody, zalévat květiny, udržovat keře to všechno koná láska k bohu. Tam kde není láska nelze vysázet zahradu. Každá zahrada a její údržba má svůj princip. Tak je to i s rájem Eden. Měly bychom začít na faře.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one